Geschiedenis Meeuws Someren

Toen en nu, Meeuws Uitvaartverzorging

 

De naam Meeuws is bij een overlijden in Someren e.o. een begrip geworden. Rond 1952 regelde Marinus Meeuws als koster van de Lambertusparochie de eerste begrafenissen. Het beroep begrafenisondernemer kende men toen eigenlijk nog niet. Wanneer er iemand overleed werd er vaak een beroep gedaan op familie en de buurt. Als mensen met vragen bij de pastoor kwamen, dan werden ze meestal doorverwezen naar de koster die langzaam maar zeker steeds meer de organisatie van de uitvaart op zich nam. Zo ontstond de begrafenisonderneming als het ware vanzelf.
Opa Meeuws 1964, Toen en nu, Meeuws Uitvaartverzorging

Op 1 januari 1956 werd Begrafenisonderneming M. Meeuws officieel ingeschreven. Bij zijn pensionering in september 1982 werd de onderneming overgenomen door zijn oudste zoon Frans, samen met zijn echtgenote Leny. De naam werd gewijzigd in: Meeuws Uitvaartverzorging. In 1997 overleed Marinus Meeuws op 80 jarige leeftijd. Hij liet zijn vrouw Toos en 16 kinderen achter. In 1999 overleed Toos Meeuws – van Eijk op 77 jarige leeftijd. In de loop van de jaren nam het aantal uitvaarten toe, maar ook de tijd die er aan de verzorging van een uitvaart besteed wordt. Samenwerken met o.a. Verspeek Uitvaartverzorging was dus noodzakelijk om de taken goed te laten verlopen.

 

2005 was het jaar dat de oudste zoon Frank zijn interesse in het uitvaartwezen kenbaar maakte en behaalde zijn opleiding als uitvaartverzorger. Samen met zus Janet worden ze ingezet bij diverse werkzaamheden binnen het bedrijf.

Frans en Leny Meeuws, Toen en nu, Meeuws Uitvaartverzorging

In september 2007 werd het feit gevierd dat Frans en Leny de onderneming 25 jaar geleden overnamen. Bij die gelegenheid werd deze website aangeboden door de kinderen. In januari 2010 stappen de kinderen Frank en Janet mee in de onderneming als derde generatie van dit familiebedrijf. Janet ronde met succes een cursus stervensbegeleiding af. Leny zal haar werkzaamheden voortzetten achter de schermen. Vanaf maart 2011 is de samenwerking met Verspeek Uitvaartverzorging, welke ook al meer dan 50 jaar bestaat, verder uitgebreid. Vanaf nu zullen de gezichten van Frank en Janet ook steeds meer in buurgemeente Asten te zien zijn.

 

Januari 2015, op de achtergrond zijn Janet en Frank 4 jaar bezig geweest met het uitwerken van hun toekomstplannen. Een nieuw uitvaartcentrum en het fuseren van Meeuws en Verspeek uitvaartverzorging worden officieel aangekondigd. Uitvaartcentrum Someren Asten heeft haar deuren in december 2015 geopend aan de Acaciaweg 26 te Someren. Vanaf januari 2016 hebben Janet en Frank de algehele leiding van beide firma’s overgenomen. Voor Someren en Asten is Meeuws Verspeek Uitvaartverzorging B.V. de nieuwe bedrijfsnaam met daarbij een nieuw logo en huisstijl welke langzaam zijn doorgevoerd in de advertenties, briefpapier en deze website.

 

Meeuws-Someren-Uitvaarverzorging