Geschiedenis Verspeek Asten

Toen en nu, Verspeek Uitvaartverzorging

 

De oorsprong van Verspeek Uitvaartverzorging ligt in Asten zo omstreeks 1950. In die tijd was Henk Verspeek senior, koster van de parochiekerk H. Maria Presentatie aan de Kerkstraat in Asten.

Het beroep begrafenisondernemer kende men toen eigenlijk nog niet. Wanneer er iemand overleed werd er vaak een beroep gedaan op familie en de buurt. Als mensen met vragen bij de pastoor kwamen, dan werden ze meestal doorverwezen naar de koster die langzaam maar zeker steeds meer de organisatie van de uitvaart op zich nam. Zo ontstond de begrafenisonderneming als het ware vanzelf.

 

In 1954 werd een nieuwe vestigingswet bedrijven van kracht, waardoor Verspeek zich officieel als bedrijf moest laten registreren en vestigen. Dit was destijds niet meer dan een formaliteit en per 19 augustus 1955 stond Begrafenisonderneming H.A. Verspeek als officieel bedrijf geregistreerd.

 

Henk Verspeek senior zou tot 1 januari 1984 de onderneming als eenmanszaak runnen. In 1984 trad zijn zoon (Henk jr.) toe tot de zaak en drie jaar later werd de zaak volledig aan hem overdragen. Henk Verspeek sr. overleed op 27 mei 2000. Hij werd 78 jaar.

 

De naam Begrafenisonderneming H.A. Verspeek werd gewijzigd in Verspeek uitvaartverzorging aangezien de echtgenote van Verspeek jr, inmiddels ook full-time in de zaak werkzaam is.

 

Met het oog op de toekomst en bij gebrek aan opvolging is in maart 2011 de samenwerking met Meeuws Uitvaartverzorging uit Someren verder uitgebreid.

Met name de derde generatie van dit familiebedrijf, Frank en Janet Meeuws is vanaf nu ook steeds meer binnen de organisatie werkzaam. Enerzijds om hen in Asten te introduceren voor het verzorgen van uitvaarten, anderzijds om de Astense gemeenschap vertrouwd te laten raken aan nieuwe gezichten.

 

In januari 2015 wordt de bouw van een nieuw uitvaartcentrum, alsmede het volledig fuseren van Verspeek en Meeuws uitvaartverzorging per 1 januari 2016, officieel aangekondigd.

 

Uitvaartcentrum Someren Asten heeft in december 2015 haar deuren geopend aan de Acaciaweg 26 te Someren.

 

Vanaf januari 2016 hebben Janet en Frank Meeuws de algehele leiding van het nieuwe bedrijf volledig overgenomen en zijn onder de nieuwe naam Meeuws Verspeek Uitvaartverzorging B.V. doorgegaan.

 

 

 

 

 

Verspeek-Asten-Uitvaarverzorging